Xe Sport Car Green – CADA

550.000

Đồ chơi Sport Car Green CADA C51007W, đồ chơi lắp ghép điều khiển với 453 chi tiết. Size 32.1*13.7*10.3cm. Đối tượng 6+. Đồ chơi trí tuệ và xả stress hiệu quả. Đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN