Xe Lamborghini Green tĩnh – SY BLOCK

720.000

TECHINIC SY 8600 – Đồ chơi lắp ráp mô hình siêu xe Lamborghinis Green cute. Đồ chơi phát triển trí tuệ và xả stress hiệu quả. Đối tượng 6+. 36.4*17*7.9cm. Đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN.