Xe cẩu Functional Crane Truck – CADA

1.540.000

Đồ chơi Xe cẩu Functional Crane Truck CADA C61081W, đồ chơi máy ủi lắp ráp điều khiển, 1831 chi tiết, Size 60.4 x 16.5 cm. Đối tượng: 8+. Đồ chơi phát triển trí tuệ và xả stress hiệu quả.