What a waste – Kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường

103.200

 • Mã sản phẩm: 8935212350440
 • Tác giả:
  DK/Jess French
 • Dịch giả: Minh Trang
 • Độ tuổi:
  8 tuổi trở lên
 • Kích thước: 21.6×27.6cm
 • Nhà xuất bản:
  NXB Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang: 72 trang + 4 trang gác