Tuổi mười bốn

41.600

Tuổi mười bốn

Tác giả:Tamara Bach

Dịch giả: Lê Hồng Hoa

“Chưa có nhà văn nữ nào của Đức có thể chạm đến cảm xúc của thiếu niên một cách gần như vậy với tác phẩm của mình” – Kirche + Leben – 42 (2017)