Từ đơn giản đến trường tồn

150.400

Sự đơn giản được định nghĩa là tính chất dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhưng tính chất của sự đơn giản không phải chỉ biến mọi thứ trở nên dễ dàng. Đó là chắt lọc những yếu tố cần thiết, hiểu được điều gì quan trọng nhất và giảm tải phần còn lại. Sự đơn giản là một trải nghiệm giúp mọi thứ trở nên dễ dàng đối với người dùng và mang lại hiệu ứng cảm xúc tích cực.

Cuốn sách “Từ đơn giản đến trường tồn” là cuốn cẩm nang dành cho những con người muốn đổi mới, doanh nghiệp muốn đổi mới để dẫn dắt công ty của mình bước lên tầm cao mới. Cuốn sách giới thiệu năm bước chuyển đổi chiến lược phát triển, sẽ giúp bạn nhìn nhận lại doanh nghiệp của mình từ nghiên cứu khách hàng đến phát triển sản phẩm dịch vụ. Trong mỗi sự thay đổi chiến lược, bạn sẽ tìm ra những công cụ thiết thực đã được áp dụng và thử nghiệm.