Tôi biết, bạn biết không? – Khám phá khoa học: TỚ LÀ NHÀ KHOA HỌC BIẾT TUỐT!

44.000

 • Mã sản phẩm: 8935212328814
 • Tác giả:
  Băng Hà
 • Dịch giả: Khang Diệp
 • Kích thước: 17×23
 • Nhà xuất bản:
  NXB Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 2017
 • Số trang: 128