Tiểu tiết quyết định thành bại: Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc

134.400

Xung quanh chúng ta có rất nhiều người muốn làm tốt mọi việc, nhưng không mấy người sẵn sàng làm những việc nhỏ một cách chỉn chu. Doanh nghiệp không thiếu những nhà quản lý thông minh và có năng lực, nhưng lại thiếu những người hết lòng vì sự hoàn hảo!

Cuốn sách “Tiểu tiết quyết định thành bại: Cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc” sẽ chỉ ra cho bạn biết rằng chúng ta không thể đun nước đạt được trạng tháng sôi nếu không đốt cháy từng độ một. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày cũng vậy, chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, dùng những tiểu tiết để uốn nắn và hoàn thiện bản thân, tích luỹ từng chút kinh nghiệm làm việc thành vốn quý của cuộc đời. Khi ấy, chúng ta sẽ tạo ra được giá trị lớn hơn vượt khỏi sự tầm thường trong khuôn khổ.