Theo dòng thời gian – Thời tiền sử

86.400

 • Mã sản phẩm: 8935212352215
 • Tác giả:
  Oldřich Růžička / Minh họa: Jan Klimeš
 • Dịch giả: Minh Trang
 • Độ tuổi:
  6 tuổi trở lên
 • Kích thước: 23x26cm
 • Nhà xuất bản:
  NXB Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang: 40 trang ruột + 8 trang gác