The hero factor: Các nhà lãnh đạo vĩ đại thay đổi tổ chức và tạo nên văn hóa

129.000

Số trang: 342 trang
Khổ: 14.50×20.5 cm
Nhà xuất bản: Công thương