The Business Model Book: Xây Dựng, Thiết Kế Và Tối Ưu Mô Hình Kinh Doanh

200.000