Sự Im Lặng – Lời Nói Dối Hay Sự Trừng Phạt

89.000