Sách tương tác – Sách chiếu bóng – Bedtime shadow – Truyện kể trên tường – Nơi biển xanh sâu thẳm

100.800

 • Mã sản phẩm: 8935212335997
 • Tác giả:
  Barbara Paulding và Martha Day Zschock
 • Dịch giả: Lê Quỳnh Hoa và Cao Việt Hùng
 • Độ tuổi:
  2-12 tuổi
 • Kích thước: 15.5×20.5
 • Nhà xuất bản:
  NXB Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 2023
 • Số trang: 16