Sách đa tương tác – Các loại máy bay và sân bay

319.200

 • Mã sản phẩm: 8935212353526
 • Tác giả:
  Sophie Bordet-Petillon; Minh họa: Marc-Étienne Peintre
 • Độ tuổi:
  2-15 tuổi
 • Kích thước: 25x33cm
 • Nhà xuất bản:
  NXB Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2021
 • Số trang: 20