Robot vẽ Dooling – 4M

230.000

Một robot sáng tạo với sức mạnh cơ học và khoa học. Robot 4M 03280 có thể vẽ nguệch ngoạc một bức tranh trong khi rung và thể hiện sức mạnh quay tròn đầy năng lượng.