Pretty girl – Hairstyle & Makeup – Tóc điệu & Môi xinh

71.200

Tác giả: Min – Ji Kim, Young Hee Seo

Dịch giả: Nhóm dịch Thu Hoài

Số trang: 174

Khổ: 19 x 22cm