Pretty girl – BFF – Bạn bè, Making the best friend

71.200

Tác giả: Hye – young Baek

Dịch giả: Đỗ Thanh Hằng, Dương Thanh Hoài

Số trang: 174

Khổ: 19 x 12 cm