Những cú nhảy nghề nghiệp – Tập 2: Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình

100.000

-Nguyên nhân nào dẫn đến những cú nhảy nghề nghiệp?

-Những yếu tố cần và đủ để thực hiện một sự chuyển đổi nghề nghiệp thành công? -Có cơ hội tỏa sáng nào dành cho những người nhảy sang một lĩnh vực hoàn toàn mới?

– Làm thế nào để những cú nhảy này không khiến một người gục ngã hay lạc lối trong con đường tìm kiếm nghề nghiệp lý tưởng cho bản thân?

– Đích đến của một nghề thật sự là gì?

-Có phương pháp nào để tìm thấy một nghề nghiệp phù hợp với mình ngay từ sớm?. 

Những câu hỏi đặt ra ở phần mở đầu trong Tập 1 (Đam mê có thể giết bạn như thế nào?) sẽ được trả lời đầy đủ ở những chương cuối cùng của Tập 2.

Tác giả: Lê Minh