Ngồi yên như một chú ếch

59.000

Tác giả: Eline Snel
Dịch giả: Nguyễn Kim Minh
Nhà xuất bản: Hà Nội
Số trang: 148
Khổ giấy: 13 x 19cm
Khối lượng: 150 gram