Mặt trái của sự không chắc chắn: Khi “không biết” cũng là một loại sức mạnh

150.400

Tất cả chúng ta sinh ra vốn luôn sợ hãi trước rủi ro của sự bất định, nhưng lại quên mất rằng các thay đổi, sáng tạo, biến chuyển và sáng kiến hiếm khi xuất hiện mà không có một mức độ bất định nào đó.

Cuốn sách Mặt trái của sự không chắc chắn là sản phẩm của lòng hiếu kỳ mãnh liệt về sự không chắc chắn và các khả năng của con người. Mọi nhận thức sáng suốt, lựa chọn, hành động và sáng kiến chỉ có thể đến sau một giai đoạn không chắc chắn, bất định. Mọi sai lầm, thất bại, sự nản lòng và thậm chí cả thảm họa tạo ra sự bất định lại chính là nơi ẩn giấu các cơ hội không tưởng. Cuốn sách này cung cấp một khuôn khổ hứa hẹn để tạo bước nhảy vọt vượt qua sự bất định, kể cả khi phải đối mặt với sự giới hạn và kìm kẹp. Qua từng trang sách, tác giả đã đưa ra nhiều công cụ và cách ứng dụng cho từng cá nhân dựa trên các bài phỏng vấn, nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân, tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: giúp bạn tiến lên ngay từ lúc này!