Lift-The-Flap-Lật mở khám phá – First 100 Words – 100 từ đầu tiên về thế giới quanh em

134.400

 • Mã sản phẩm: 8935212338615
 • Tác giả:
  Lời Linh Chi/ Minh họa Quỳnh Rùa
 • Độ tuổi:
  0-6
 • Kích thước: 21.6 x 27.6 cm
 • Nhà xuất bản:
  NXB Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang: 14