Lift-The-Flap-Lật mở khám phá – Colours and Shapes – Màu sắc và hình dạng

134.400

 • Mã sản phẩm: 8935212338684
 • Tác giả:
  Lời: Linh Chi – Minh họa: Quỳnh rùa
 • Độ tuổi:
  0-6 tuổi
 • Kích thước: 21.6×27.6
 • Nhà xuất bản:
  NXB Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang: 14