Lift-the-flap – Lật mở khám phá – Cars – Thế giới ô tô

134.400

 • Mã sản phẩm: 8935212348485
 • Tác giả:
  Lời: Linh Chi/Minh họa: Quỳnh Hương
 • Độ tuổi:
  0-6 tuổi
 • Kích thước: 21.6×27.6cm
 • Nhà xuất bản:
  NXB Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang: 14