Giải Mã Hành Vi, Kiếm Soát Cảm Xúc, Thấu Hiểu Tâm Trí

167.200