Cracked it! Bẻ khoá mọi vấn đề

150.400

Vấn đề hiện diện xung quanh chúng ta, đơn giản như việc quyết định ăn gì, mặc gì vào sáng mai, hoặc một cái gì đó một chút khó khăn hơn như mua một chiếc xe, cách giải quyết khiếu nại của khách hàng khó tính,… Một vấn đề được giải quyết bạn sẽ lại nhìn thấy vấn đề khác xuất hiện, cuộc sống như là một chuỗi bạn phải tìm cách để sống tiếp và tồn tại và trong doanh nghiệp cũng không ngoại lệ.

Giải quyết các vấn đề phức tạp và bán giải pháp là những điều vô cùng quan trọng cho sự thành công của cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, điều đó không đến một cách tự nhiên và chúng ta không được dạy cách để giải quyết vấn đề bài bản. Nghiên cứu cho thấy rất nhiều cạm bẫy vấp phải chúng ta khi nhanh chóng tin rằng mình hiểu tình huống và tìm đến một giải pháp sai lầm. Chúng ta có xu hướng tìm cách xác nhận các giả thuyết của mình và bỏ qua các bằng chứng mâu thuẫn, xem xét các thách thức một cách không đầy đủ thông qua các khuôn khổ thay vì được nhìn nhận dưới dưới lăng kính mới.

Trong “Cracked It! Bẻ khoá mọi vấn đề“, các giáo sư và chuyên gia tư vấn chiến lược dày dạn kinh nghiệm Bernard Garrette, Corey Phelps và Olivier Sibony trình bày một cách tiếp cận bốn bước nghiêm ngặt và thiết thực để vượt qua những cạm bẫy này.