Bí quyết thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật – tập 1

60.000

Tác giả:

Kouji Sakamoto, Nhật Bản.
Ông hiện đang là Giáo sư Khoa Nghiên cứu chính sách sáng tạo, Trưởng phòng Nghiên cứu về doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời là Hội trưởng Hội thảo kinh tế lấy nhân viên làm gốc tại Trường Đại học Hosei. Ngoài ra, ông còn là Uỷ viên trong nhiều tổ chức cá nhân và nhà nước như Bộ Kinh tế sản xuất, JICA… Chuyên môn của ông là Lý luận kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ, Lý luận kinh tế địa phương, Lý luận tuyển dụng người khuyết tật.
Nhóm dịch NOMUDAS
“Chúng tôi làm vì một nền sản xuất Việt Nam”