B2B tinh gọn: xây dựng sản phẩm mà các doanh nghiệp muốn

118.400

Tác giả: Nguyễn Đặng Tuấn Minh – Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup
Tác giả cuốn sách: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Tư duy và công cụ