Atlas đa tương tác về lịch sử thế giới

200.000

 • Mã sản phẩm: 8935212350464
 • Tác giả:
  Lời: Robert Hegarty; Minh họa: Marcelo Badari
 • Dịch giả: Thùy Dương
 • Độ tuổi:
  5 tuổi trở lên
 • Kích thước: 25x25cm
 • Nhà xuất bản:
  NXB Hà Nội
 • Năm xuất bản: 2020