24 giờ trong vũ trụ

95.200

 • Mã sản phẩm: 8935212363334
 • Tác giả:
  “Lời: Rob Lloyd Jones Minh họa: Laurent Kling”
 • Độ tuổi:
  6-15t
 • Kích thước: 18,8×25
 • Nhà xuất bản:
  NXB Thanh Niên
 • Năm xuất bản: 2023
 • Số trang: 64